Инвестиционно предложение от Кирил Маджаров

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Кирил Маджаров за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Оризари, местност „Тировете“ :