Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Иван Шумаков, Тодорка Сотирова, Николай Сотиров, Стефанка Георгиева, Васил Желязков, Атанас Шопов и Анка Тилева за „Жилищно застрояване – 11 броя УПИ“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „До селото“ :