Инвестиционно предложение от И.Пейков

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от И.Пейков за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридево“ :