Инвестиционно предложение от Георги Терзиев и Иван Узунов

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Георги Терзиев и Иван Узунов за „Жилищно строителство – 11 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Арманица“: