Инвестиционно предложение от Георги Куцев

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Георги Куцев за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Текнето“: