Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Георги Георгиев за „Жилищно строителство – 11 броя сгради и изграждане на сондажни кладенци“ в ПИ в землището на с.Храбрино, местност „Голямата река“ :