Инвестиционно предложение от Георги Биволарски

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Георги Биволарски за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Калчевица“: