Инвестиционно предложение от Георги Биволарски

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Георги Биволарски за „Жилищно строителство – 9бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Каратопрак“: