Инвестиционно предложение от Георги Ардашев

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Георги Ардашев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Текерлека :