Инвестиционно предложение от „Фон Голденбург“ ЕООД, „Др Мериголд“ ЕООД и „Голдшилд“ ЕООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Фон Голденбург“ ЕООД, „Др Мериголд“ ЕООД и „Голдшилд“ ЕООД за „Изграждане на болнично заведение за активно лечение“ в УПИ в землището на с.Белащица, местност „Живака“: