Инвестиционно предложение от „Европейски пътища“ АД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Европейски пътища“ АД за „Удължаване с 25 години  срока на концесия за добив от находище „Белащица- участък Юг“ част от ПИ в землището на с.Белащица :