Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Европейски пътища“ АД за „Удължаване с 25 години  срока на концесия за добив от находище „Белащица- участък Юг“ част от ПИ в землището на с.Белащица :