Инвестиционно предложение от „Ербил 1“ ЕООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Ербил 1“ ЕООД за „Шоурум, склад и проектен сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Изворите“: