Инвестиционно предложение от Емилия Иванова

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Емилия Иванова за „Жилищно строителство – 6 бр. жилищни сгради“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридиево“ :