Инвестиционно предложение от „Елит 2095“ ЕООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Елит 2095“ ЕООД за „Разширение на ферма за гушене на птици“ в ПИ в землището на с.Крумово :