Инвестиционно предложение от Елена Найденова

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Елена Найденова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Брестник: