Инвестиционно предложение от „Екобоер“ ЕООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Екобоер“ ЕООД за „Специализирана ферма за 300 кози-майки  за производство на месо и разплодни животни“ в ПИ в землището на с.Лилково, местност „Пицурица“: