Инвестиционно предложение от Екатерина Ганева

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Екатерина Ганева за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Ароница“: