Инвестиционно предложение от „Др Мериголд“ ЕООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Др Мериголд“ ЕООД, „Фон Голденбург“ ЕООД и „Голдшилд“ ЕООД за „Изграждане на болнично заведение за активно лечение“ в УПИ в землището на с.Белащица, местност „Живака“ :