Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от ДП „НКЖИ“ за „Изграждане на складова база за нуждите на подрайон енергоразпределителен Крумово“ в ПИ в землището на с.Крумово :