Инвестиционно предложение от ДП „НКЖИ“

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от ДП „НКЖИ“ за „Изграждане на складова база за нуждите на подрайон енергоразпределителен Крумово“ в ПИ в землището на с.Крумово :