Инвестиционно предложение от ДП „НКЖИ“

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от ДП „НКЖИ“ за „Удвояване на участъци  от  ЖП линията Крумово – Свиленград – турска граница“ :