Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от ДП „НКЖИ“ за „Удвояване на участъци  от  ЖП линията Крумово – Свиленград – турска граница“ :