Инвестиционно предложение от Димитър Иванов

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Иванов за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Белащица :