Инвестиционно предложение от Димитър Димитров

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Димитър Димитров за „Жилищно строителство – 7 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Текне чернишката“: