Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Дея 11 2014“ и Милко Хаджиев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Текнето“ :