Инвестиционно предложение от „ДЕЯ 11 2014“  и Милко Хаджиев

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „ДЕЯ 11 2014“  и Милко Хаджиев за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Текнето“: