Инвестиционно предложение от Даниела Стоилова

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Даниела Стоилова за „Жилищно строителство – 6 броя УПИ“ в ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Стойкова върба“: