Инвестиционно предложение от Борислав Димов и Петя Митева

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Борислав Димов и Петя Митева за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Калудница“: