Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Автотранспорт и механизация България“ ЕАД за „Автобаза за леки и тежкотоварни автомобили, сервиз, автомивка, бензиностанция и офис сграда“ в УПИ в землището на с.Ягодово :