Инвестиционно предложение от Атанас Каменов

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанас Каменов за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Комсала“ :