Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Атанас Калайджиев за „Паркинг за автомобили, автосалон, магазин, заведение за обществено хранене и бунгала“ в ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Скобелица“ :