Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Асен Каракушев, Петко Петков и Огнян Цветанов – управител на „ОПНОС-1“ ЕООД за „Жилищно строителство – 7 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Марково :