Инвестиционно предложение от „Алендо ин“ ЕООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Алендо ин“ ЕООД за „Изграждане на автосалон и нов тръбен кладенец с дълбочина 20м.“ в ПИ в землището на с.Белащица :