Инвестиционно предложение от Алекси Йовчев

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Алекси Йовчев за „Жилищно застрояване – 8 бр УПИ“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Често ореше череши“: