Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Александър Димов и Екатерина Драгиева за „Жилищно застрояване – 6 броя сгради“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“ :