Инвестиционно предложение от Александър Димов и Екатерина Драгиева

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Александър Димов и Екатерина Драгиева за „Жилищно застрояване – 6 броя сгради“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“ :