Инвестиционно предложение от „Райчев транс“ ЕООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Райчев транс“ ЕООД за „Изграждане на един брой тръбен кладенец за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Кабата“: Прочети