Инвестиционно предложение от „Преслав 1“ ЕООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Преслав 1“ ЕООД за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридево“: Прочети