Гроздоберна кампания 2020г.

Във връзка с гроздоберна кампания 2020г., Изпълнителната агенция по лозата и виното напомня на всички производители на винено грозде за задължението им, да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2020г.: