График за провеждане на интервю за длъжността старши експерт „АИОУ“

График за провеждане на интервю за длъжността Старши експерт „Административно и информационно обслужване и услуги“ на 13.10.2023г. :