Формуляр за резултатите от тест и окончателни резултати на кандидатите за длъжността Главен експерт „БФА“

Формуляр за резултатите ,получени при проведен конкурс чрез писмен тест и окончателни резултати на кандидатите за длъжността Главен експерт „Бюджет и финансов анализ“