Формуляр за резултатите на кандидатите за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“ и съобщение за дата на интервю

Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“. Интервюто за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“ ще се проведе на 30.05.2022г. /понеделник/ от 10:00ч. в сградата на община „Родопи“ – ет.3, кабинет 24.