Формуляр за резултатите на кандидатите за длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол“ и съобщение за дата на интервю

Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол“. Интервюто за длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол“ ще се проведе на 16.06.2022г. /четвъртък/ от 10:00ч. в сградата на община „Родопи“ – заседателна зала.