Формуляр за резултатите на кандидатите от писмен тест за длъжността Главен експерт „Счетоводство“

Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Главен експерт „Счетоводство“ :