Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест и интервю за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“