Формуляр за резултатите от тест на кандидатите за длъжността Началник отдел „КСИИ“

Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Началник отдел „Капитално строителство и инженерна инфраструктура“