Окончателни резултати на кандидатите за длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол“

Окончателни резултати на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест и интервю за длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол“