Електронни услуги

Деловодни справки

Забележка: Тук може да видите разяснения за проверката на документ


Проверка на задължения за местни данъци и такси

Забележка: За проверката на задължения е нужен ПИН код, който можете да вземете лично от Данъчна служба „Родопи“ – Пловдив.

Заплащане на местни данъци и такси по електронен път чрез :

  • egov.bg – Моето пространство, секция „Проверка на задължения“, подсекция „Проверка на задължения за местни данъци и такси“, след визуализация на задълженията – бутон „Плащане“
  • edelivery.egov.bg – секция „Плати задължения“
  • pay.egov.bg – секция „Задължения за плащане“
  • ePay.bg

Електронни услуги предоставяни от общината през портала на Министерство на електронно управление

Забележка: Тук може да видите указания за електронно заявяване на услуга


Достъп до обществена информация