ДГ „Веселушка“, с.Марково – ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2021/2022г.

ДГ „Веселушка“, с.Марково, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2021/2022г.