ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ В КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ ПТИЦИ

Въвеждане на мерки във връзка с влошаване на епизоотичната обстановка по отношение на високо патогенна инфлуенца то птиците и констатирано огнище на болестта инфлуенция по птиците (грип) в животновъден обект в област Плевен: