ДГ „Веселушка“ с.Марково – свободно работно място – готвач

ДГ „Веселушка“ с.Марково обявява свободно работно място за готвач в детска кухня :