ДГ „Веселушка“, с.Марково- ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2023/2024г.

ДГ „Веселушка“, с.Марково, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2023/2024г.