ДГ „Снежанка“- с.Крумово – уведомление

ДГ „Снежанка“- с.Крумово уведомява жителите на община „Родопи“, че за новата учебна 2021/2022 г. местата в групите към детското заведение са запълнени.